Bentax-Brand-Logo-rgb-250
Menu_klikud.png
Du er logget ind som en anden bruger. Returner til egen bruger.
Se Kurv


Bæredygtighed og CSR

Hos Bentax har vi påbegyndt et systematisk arbejde med CSR og bæredygtighed for at dokumentere, måle og vurdere effekten af virksomhedens aftryk på vores omverden. Vi ønsker at efterlade så nænsomt et aftryk på jorden og udøve respektfuld samhandel, med alle led i værdikæden. 


Vi har kortlagt og beskrevet vores arbejde med bæredygtighed og CSR i rapporten for 2022 som du kan hente her: 

Hent filBentax bæredygtighedsrapport 2022

c2b6cd8c-2b49-42af-8437-ac298a83a2f9

pac og sh i kenya 21

Den fløjtende farmer

Metaforen ”Den fløjtende farmer” er vokset ud fra tanken om respektfuld samhandel. Hvis vi kan være medvirkende til at kaffefarmeren er fløjtende og glad, så er det et tegn på overskud. Et overskud der gør at han kan dyrke kaffe af bedre kvalitet og behandle sine medarbejdere bedre, end hvis han var meget presset.


Det er således vores opgave og pligt, at skabe de bedst mulige rammer for langsigtet samhandel, som giver farmeren mulighed for at fløjte. Gennem tiden er metaforen vokset og i dag dækker begrebet over et helt overordnet ønske om at etablere samhandel baseret på respekt, ansvarlighed og ikke mindst bæredygtighed. Så når vi benytter metaforen ”den fløjtende farmer” mener vi at alle led i værdikæden, vi berører, skal fløjte. Alle lige fra farmer til cafékunden som drikker kaffen.


FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer den nye globale dagsorden, for bæredygtig udvikling. 


Vi har valgt at benytte de 17 verdensmål som guideline, ramme og målestok for Bentax’ bæredygtighedsstrategi. Vi ønsker at yde et aktivt bidrag til den bæredygtige udvikling, både i Danmark og på globalt plan.  


Vi har valgt at arbejde med de tiltag,  hvor vi kan gøre den største mulige forskel. Derfor er vores tiltag og indsatser i første omgang fokuseret på de mål, der arbejder med ansvarligt forbrug og produktion samt anstændige jobs og økonomisk vækst. 


verdensmaal

Billede 04-02-2018 10.20.04


Indsatsområder


Vi har valgt at fokusere vores indsats på de områder som giver størst mulig effekt. Her i 2022 hvor vi starter på vores bæredygtighedsrejse, har vi valgt at fokusere på følgende hovedområder: leverandører & samarbejdspartnere, produkter og Bentax som arbejdsplads.


Leverandører & samarbejdspartnere

Vi ser vores leverandører som partnere, hvor der kan stilles krav til hinanden og den måde vores virksomhedsdrift påvirker omverdenen på. Vi tror på, at vi herved har et bedre grundlag for at kunne skabe de rette forudsætninger for en bæredygtig fremtid.


Produkter

Vi ønsker at levere produkter, som er af høj kvalitet og som har så nænsomt et aftryk på miljøet, som muligt. Derfor har vi fokus på miljøvenlig emballage, økologiske produkter i sortimentet samt at kunne genanvende elektronik og reservedele i vores kaffemaskiner. Yderligere en øget indsats indenfor ‘direct sourcing’ samt ressourceudnyttelse. 


Bentax som arbejdsplads

For at blive Danmarks mest moderne kafferisteri, kræver det, at vi kontinuerligt forbedrer vores processer og sikre at disse foretages på en så effektiv og skånsom måde som muligt. Samtidig er det også vigtigt for os at tage ansvar for vores ansatte og mennesker omkring os ved at skabe de bedste forhold for dem.