close

Tilmeld dig

Leverandørservice
Leverandørservice gør det nemt at betale fakturaer

Leverandørservice er et automatisk betalingssystem der gør at vi kan trække vores tilgodehavende direkte fra dig som kunde, hvis du har tilmeldt dig.

Med leverandørservice

  • Slipper du for at holde styr på forfaldsdatoer og dine regninger betales automatisk til tiden
  • Undgår du arbejdsgangene ved manuel betaling
  • Bliver kreditnotaer fra os automatisk modregnet dine betalinger 


Leverandørservice er administreret af PBS Danmark A/S.

Ja tak, jeg giver hermed tilladelse til, at Bentax A/S, CVR: 27 66 58 10, automatisk trækker sit tilgodehavende via LeverandørService.

Jeg opretter hermed den anførte træktilladelse. Træktilladelsen giver Bentax tilladelse til at trække det tilgodehavende, som hører under det dertil knyttede CVR-nummer.

Betalingerne finder sted på de tidspunkter, som er meddelt mig af Bentax. Betalingsordningen er underkastet almindelige regler og vilkår for betalinger gennem Leverandørservice, med hvilke jeg er gjort bekendt.

Ved at afsende nedenstående tilmeldingsformular accepterer jeg Bentax' debitorregler.

Tilmelding til leverandørservice

arrow_upward