close

Bentax

Whistleblower-ordning

Bentax’ whistleblowerordning kan bruges af medarbejdere samt samarbejdspartnere, leverandører og kunder.  

For vores medarbejdere er whistleblowerordningen et supplement til den interne dialog og åbenhed og den er primært tiltænkt de situationer, hvor forholdet er af så alvorlig karakter, at det ikke kan håndteres i fordi man ønsker at være helt anonym.  

Vores medarbejdere opfordres til at drøfte betænkeligheder med deres leder, leders leder eller HR. 

Forhold vedrørende egne ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, løn eller utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger skal som hovedregel håndteres i ledelsessystemet. 

Det kan du bruge whistleblowerordningen til

Whistleblowerordningen er tiltænkt rapportering af: 

  • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, bedrageri (f.eks. regnskabsmanipulation, underslæb eller afgivelse af urigtige oplysninger), tyveri, bedrageri og grove overtrædelser af tavshedspligt.
  • Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og kontrolprocedurer samt manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

  • Bestikkelse eller korruption. 

  • Handlinger begået af ledelsen og/eller bestyrelsen, som ikke kan indberettes via de lokale kanaler. 

  • Overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter).

  • Alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed.
  • Aktiviteter, som på anden vis ved lov, traktat eller aftale udgør en alvorlig, upassende adfærd (f.eks. mobning, diskrimination, sexchikane, brug af børnearbejde, overtrædelse af menneskerettigheder).
Hvem skal du kontakte?

Det er vigtigt at rapportering kan ske trygt og anonymt.

For at sikre en helt anonym håndtering af henvendelser, varetages Bentax’ whistleblowerordning af tidl. advokat Erik Møller. 

Alle indberetninger til Erik Møller, enten via mail eller personlig kontakt, vil blive holdt fortroligt og anonymt medmindre du giver samtykke til andet. Du har mulighed for at bestemme, hvor anonym du ønsker at være. 

Hvis du ønsker at lave en indberetning, kontaktes Erik Møller på:

Telefon: +45 23 44 69 64
Mail: 2blower@proton.me

For øget sikkerhed er denne mail end-to-end krypteret. Det betyder at din e-mail bliver krypteret før den sendes til serveren, hvilket bevirker at kun du og modtageren kan dekryptere den. 

Al Kommunikation til indberetteren fra Erik Møller sker via samme kanal, som indberetteren selv har benyttet. Indberetteren bør ikke anvende firmamail, men privat mail eller oprette krypteret mail.

Efter modtagelse af en indberetning vil indberetteren blive kvitteret for modtagelse inden for 7 dage. Herefter undersøger Erik Møller indberetterens tilknytning til Bentax og vurderer, om indberetningen falder inden for Bentax Whistleblower-ordningen. Erik Møller udpeger en primær kontakt i Bentax som håndterer og behandler indberetningen. Behandlingen skal være afsluttet inden for 3 måneder, hvorefter indberetteren modtager svar fra Erik Møller.

Indberetteren har ret til indsigt i de oplysninger som Erik Møller har om indberetteren. Data om en indberetning slettes senest 60 dage efter indberetteren har modtaget svar.

arrow_upward