close

CSR

Omtanke for miljø og mennesker
arrow_downward
Corporate Social Responsibility

Hos Bentax tager vi ansvar for en mere sikker fremtid for mennesker og miljø; både i Danmark og på globalt plan. Vi sætter derfor fokus på at bidrage til en mere ansvarlig kaffeindustri med omtanke for mennesker og miljø.

En rejse mod en bedre verden

CSR- og klimarapport

I 2022 påbegyndte vi rejsen for et systematisk arbejde med CSR for at dokumentere, måle og vurdere effekten af virksomhedens aftryk på vores omverden. Siden er arbejdet intensiveret og vi har påbegyndt flere forskellige tiltag. Blandt andet arbejdet mod Rainforest alliance certificering og klimamål gennem Science Based Targets, hvor vi konkret har målt vores udledning af drivhusgasser og sat mål for reduktionen - og meget mere.

Læs vores rapporter for både Klima- og CSR-initiativer, resultater samt mål og planer for fremtiden.  

 

Fakta om kaffe

10 mio.

tons kaffe forbruges årligt på verdensplan. Heraf forbruges 30% i de kaffeproducerende lande, mens 70% eksporteres. 

70 lande

dyrker grønne kaffebønner. 70% af produktionen kommer fra Brasilien, Colombia, Vietnam og Indonesien.

2,9 mio.

tons kaffe importeres til Europa om året. Tyskland står for den største andel på 38%, efterfulgt af Italien som importerer 19%.

Den fløjtende farmer

I Bentax er ordentlighed, hæderlighed og respektfuld samhandel et vigtigt værdisæt.

Allerede ved første besøg, i Fortin de Las Floras i Mexico i 2015, gik det op for os, hvor langt dansk levestandard er fra en kaffefarmers og forholdene for de plantagearbejdere og familier, som bor og arbejder på kaffefarmen. Mange familier lever på et absolut eksistensminimum.

Siden dette møde har vi forpligtet os til at skabe de bedste mulige rammer for langsigtet samhandel og forbedre forholdene for de lokale kaffefarmere - og det giver farmeren mulighed for at fløjte.

 

Code of conduct

Som en ansvarlig virksomhed er vi dedikerede til at opretholde de højeste standarder for etik, integritet og ansvarlighed i alt, hvad vi gør. Vores "Code of Conduct" er et sæt retningslinjer og principper, der guider vores medarbejdere, partnere og interessenter til at handle i overensstemmelse med vores kerneværdier.

FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer den nye globale dagsorden, for bæredygtig udvikling. 

Vi har valgt at arbejde med de tiltag, hvor vi kan gøre den største mulige forskel.

Derfor er vores indsatser primært fokuseret på 'ansvarligt forbrug og produktion' og 'anstændige jobs og økonomisk vækst'. 

arrow_upward