close

Med omtanke for mennesker og miljø

CSR- og klimarapporter

Hos Bentax har vi gennem mange år arbejdet aktivt og succesfuldt med social ansvarlighed, både lokalt og globalt. 

I 2022 påbegyndte vi rejsen for et systematisk arbejde med CSR for at dokumentere, måle og vurdere effekten af virksomhedens aftryk på vores omverden. I dag tager vi også del i SBTI for at skabe ambitiøse mål om vores udledning.

Rapporter

CSR og klimaregnskab

Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores indsats og finde nye områder hvor vi kan gøre en forskel. Derfor har vi kortlagt og beskrevet vores arbejde med CSR i vores CSR-rapporter. Vi arbejder også med klimamål gennem Science Based Targets, hvor vi konkret har målt vores udledning af drivhusgasser og sat mål for reduktionen.

I rapporterne præsentere vi vores Klima- og CSR-initiativer og deres resultater, samt vores mål og planer for fremtiden. Vi håber, at denne rapport vil give dig en dybere forståelse af vores indsats og engagement inden for CSR, samfundet og miljøet.

Hvad er CSR?

Corporate Social Responsibility handler om, at virksomheder tager ansvar for deres påvirkning på samfundet og miljøet, udover at maksimere de økonomiske gevinster og hvordan virksomheden arbejder med at forbedre den.

CSR omfatter en bred vifte af områder, herunder bæredygtighed, etik, menneskerettigheder, medarbejderrettigheder, arbejdsmiljø, klimaforandringer og samfundets generelle trivsel. Det indebærer derfor, at virksomheder integrere nogle af disse aspekter i forretningsstrategien og træffer beslutninger, der tager hensyn til samfundet og miljøet udover de økonomiske aspekter.

FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer den nye globale dagsorden, for bæredygtig udvikling. 

Vi har valgt at arbejde med de tiltag, hvor vi kan gøre den største mulige forskel.

Derfor er vores tiltag og indsatser i første omgang fokuseret på de mål, der arbejder med ansvarligt forbrug og produktion samt anstændige jobs og økonomisk vækst. 

arrow_upward