close

CSR

Den fløjtende farmer

Metaforen ”Den fløjtende farmer” er vokset ud fra tanken om respektfuld samhandel. Hvis vi kan medvirke til, at kaffefarmeren er fløjtende og glad, så er det et tegn på overskud. Et overskud, der gør, at farmeren kan dyrke kaffe af bedre kvalitet og behandle sine medarbejdere bedre, end hvis farmeren var meget presset.

Samhandel med omtanke

Gennem tiden er metaforen for den fløjtende farmer vokset sig tydeligere. I dag dækker begrebet for Bentax over et dybfølt ønske om, at etablere samhandel baseret på respekt og ansvarlighed i alle led i værdikæden, vi berører. Alle skal fløjte, lige fra farmeren til cafékunden, som drikker kaffen.

Det gør vi gennem hæderlighed, høj faglighed og ordentlighed. 

Udfordringer i kaffedyrkning

Klimaændringer skaber usikkerhed

Vi ser to primære udfordringer i forhold til dyrkning af kaffe: klimaforandringer og den måde som kaffe traditionelt handles på. Begge udfordringer hænger sammen og forringer vilkårene for kaffefarmerne og de ansatte på farmene.

Klimaforandringer ændrer på både temperatur og nedbørsmængder, og det giver lavere udbytte og flere plantesygdomme, som eksempelvis bladrust. Det gør indtjeningen usikker for kaffefarmerne og derved også for de medarbejdere, der arbejder på farmene. Det er sjældent en guldgrube at være kaffefarmer og stort set alle kaffeplukkere lever på et absolut eksistensminimum. 

Det skal vi sammen gøre noget ved.

Fordyrende mellemled

Unødig afstand mellem forbruger og producent

Kun en begrænset del af prisen på kaffe, tilfalder kaffefarmeren. Langt den største værdiforøgelse sker hvor kaffen drikkes, og det er i høj grad i den vestlige verden.

Kaffens rejse fra jord til kop, er typisk lang og involverer en række fordyrende led i form af eksportører, distributører, importører, risterier, pakkerier og grossister. Alle sammen skal tjene på kaffen, og det gør slutproduktet dyrere og skaber afstand mellem forbruger og producent.

Et af de steder hvor Bentax kan gøre en forskel for at kaffefarmeren fløjter, er ved at handle så direkte med farmeren som muligt. Derved springes fordyrende led over og der skabes bedre vilkår for de mest sårbare og værdifulde i hele forsyningskæden: Kaffefarmeren og kaffeplukkerne.

Led i kaffehandlen

Direct trade og -sourcing

Her er vist, hvordan direct trade fungerer. Traditionelt er der mange mellemled, der skal tjene penge på kaffen, for eksempel kaffehandlere og importører. Ved at handle så direkte som muligt med kaffefarmeren, har vi mulighed for at betale en højere pris direkte til farmeren, da mange mellemled skæres fra.

Kunstværk

The Whistling Farmer

Metaforen 'Den fløjtende farmer' er blevet en del af Bentax’ værdisæt og direktør Søren Hansen har fået kunstner Joanna Schneider fra Tyskland, til at lave et kunstværk som forestiller ”den fløjtende farmer”.

Joanna Schneider har formået at fange Bentax i kunststykket, der blandt andet tager udgangspunkt i genbrugsmaterialer og miljøvenlighed. Kunstværket er nemlig lavet med genbrug af gamle kaffesække og sejlreb farvet med espresso.

Kunstværket "the Whitsling Farmer" hænger centralt på hovedkontoret i Svenstup. Det minder os dagligt om vigtigheden af, at alle i hele kæden fløjter. Dette lige fra kaffefarmer til cafékunden, og til medarbejderen hos Bentax.

CSR rapport

Læs mere om vores fokus

Vi har kortlagt og beskrevet vores arbejde med CSR og klimamål i vores rapporter for både 2022, 2023 og 2024.

I rapporterne præsentere vi vores CSR-initiativer og klimaregnskab med de resultater vi har opnået samt vores mål og planer for fremtiden. Vi håber rapporterne vil give en forståelse af vores indsats og engagement inden for CSR, samfundet og miljøet.

arrow_upward