close

CSR

Indsatsområder

Vi ser to primære udfordringer: klimaforandringer og måden kaffe traditionelt handles på. Derfor fokuserer vi på indsatsområder med omtanke for miljø og mennesker, som giver den størst mulige effekt.

Udvalgt indsatsområde

Leverandører og samarbejdspartnere

I Bentax arbejder vi med partnerskaber. Vi ønsker at samarbejde med andre virksomheder, organisationer og foreninger, som ønsker en ansvarlig udvikling med omtanke for miljø og mennesker. Et partnerskab, hvor der kan stilles krav til hinanden og den måde vi påvirker omverdenen på.

Vi tror på, at vi herved har et bedre grundlag for at skabe en mere ansvarlig fremtid.

Sponsorater

Støtte af lokale foreninger

I Bentax støtter vi udvalgte større foreninger, der gør en forskel i lokalmiljøet og har en stærk CSR profil.

Ved at støtte lokale organisationer, der arbejder for at forbedre samfundet og miljøet, kan vi bidrage yderligere til omtanke for miljø og mennesker.

Udvalgt indsatsområde

Produkter

Vi ønsker at levere produkter, som er af høj kvalitet og har et nænsomt aftryk på miljøet. Derfor har vi fokus på miljøvenlig emballage, kaffe dyrket med omtanke, økologiske produkter og at genanvende elektronik og reservedele i vores kaffemaskiner. Vi gør yderligere en øget indsats indenfor ‘direct sourcing’ samt ressource-udnyttelse.

Social bæredygtighed

En rummelig arbejdsplads

Vi har gennem mange år haft en politik om, at 10% af vores medarbejdere skal være ansat på særlige vilkår. I 2022 har vi haft 5 sociale ansatte.

Det gør vi fordi:

• Vi ønsker at støtte mennesker der står på kanten af arbejdsmarkedet.
• Vi ønsker at drage nytte af alle de kompetencer der ville gå tabt, hvis ikke man som virksomhed kan skabe rum til mennesker der har særlige behov.
• Vi ønsker en uhomogen arbejdsplads, hvor vi hylder forskellighed.

 

Udvalgt indsatsområde

Faglighed og udvikling

Vi har altid haft fokus på at skabe et godt arbejdsliv for Bentax’ medarbejdere. De seneste år er vi vokset markant og er i dag 70 ansatte. Det stiller større krav for at sikre medarbejdertrivslen.

Hos Bentax er vi stolte af den høje faglighed vores medarbejdere har. Vi ved, at alle har noget godt at byde på og derfor gør vi meget ud af at have en mangfoldig arbejdsplads med et godt miljø for trivsel og udvikling.

Vi udvikler egne elever, har praktikanter og tager ansvar for alles udvikling.

Virksomhedspolitikker

det er vigtigt for os at tage ansvar for vores ansatte og mennesker omkring os ved at skabe de bedste forhold for dem. Derfor har vi implementeret flere virksomhedspolitikker for at sikre de mest optimale rammer.

Bentax som arbejdsplads

Vil du være del af teamet?

Det er vigtigt for os at tage ansvar for medarbejdere og mennesker omkring os ved at skabe de bedste forhold. Og vi søger altid efter talentfulde mennesker, der vil være med på holdet. Send os gerne en uopfordret ansøgning, hvis du vil være del af Bentax?

En rejse mod en bedre verden

CSR- og klimarapport

I 2022 påbegyndte vi rejsen for et systematisk arbejde med CSR for at dokumentere, måle og vurdere effekten af virksomhedens aftryk på vores omverden. Siden er arbejdet intensiveret og vi har påbegyndt flere forskellige tiltag. Blandt andet arbejdet mod Rainforest alliance certificering og klimamål gennem Science Based Targets, hvor vi konkret har målt vores udledning af drivhusgasser og sat mål for reduktionen - og meget mere.

Læs vores rapporter for både Klima- og CSR-initiativer, resultater samt mål og planer for fremtiden.  

 

arrow_upward