close

Science Based Targets

Klimaregnskab

Vi har truffet et aktivt og fokuseret valg, om at arbejde målbart med reduktion af vores klimaaftryk.
Det har vi fordi det er vigtigt for os at tage ansvar for den påvirkning, vi har på mennesker og miljø.

SBTI

Målbart arbejde med klimaregnskab

Vi har tilsluttet os Science Based Targets for at arbejde målbart og konkret med vores klimaregnskab.

Derfor har vi udarbejdet et klimaregnskab og kortlagt mængden af CO², vi udleder.

På baggrund af det, har vi identificeret hvor vi udleder CO² og sat mål for, hvor vi kan forbedre os. 

Med udgangspunkt i GHG-protokollen og 2022 som basisår, har vi sat mål for fremtidig indsats: at reducere Bentax' CO² udledning med 139 tons inden 2030.

Hvad er

Science Based Targets?

SBTI er en global bevægelse, der blevetableret i 2015 som et partnerskab mellem flere organisationer. SBTI har som mål at hjælpe virksomheder med at tage effektive skridt mod at reducere drivhusgasemissioner og dermed bekæmpe klimaforandringer.

quote

Vi vil reducere vores CO2 udledning med 139 ton inden 2030. Det vil vi blandt andet gøre, ved at skifte vores biler ud med elbiler og ved at optimere vores forebyggende tekniske service, så vi opnår færre nedbrud og færre kørsler.

Rammerne for indsatsen

Science Based Targets Initiative

Science Based Targets Initiative (SBTI) er det rette værktøj og det første skridt på vores rejse i virksomhedens arbejde med reduktion af vores klimaaftryk.

Ved at deltage i SBTI forpligter vi os til at reducere vores drivhusgasemissioner og aktivt arbejde på at opnå de fastsatte mål. Målene er baseret på videnskabelige retningslinjer og metoder for at sikre, at de er i overensstemmelse med det, der kræves, for at begrænse den globale opvarmning til et niveau, der er i tråd med Parisaftalen og FN’s klimamål.

Læs rapporten

Download vores klimaregnskab

Vi har kortlagt hele vores arbejde med klimaregnskabet i samarbejde med Green Survey. Du kan læse rapporten her!

arrow_upward